Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši