Literárne múzeum Pavla Horova

Literárne múzeum Pavla Horova  je vysunutou expozíciou Zemplínskeho múzea Michalovce. Expozícia bola sprístupnená v roku 1987 a je umiestnená v budove bývalej základnej školy. Dokumentuje osobnosť básnika Pavla Horova, jeho literárne dielo a aktivity na Zemplíne. Druhým tematickým celkom expozície sú rodáci P. Horova a ich literárna činnosť. Čítať ďalej