Merkury

Naše knižné publikácie

HALAMOVÁ, Marta - BALAJOVÁ, Anna
2010,
 1. vydanie

Komunálna ekonomika a politika

GECÍKOVÁ, Ivana - PAPCUNOVÁ, Viera
2010,
 1. vydanie

Metódy a techniky regionálnej analýzy

MARCZYOVÁ, Klaudia
2009,
 1. vydanie

Základy ústavného práva

VOLNER, Štefan
2009,
 1. vydanie

Politológia I.

KOVÁČ, Viliam
2010,
 1. vydanie

Hospodárska politika Európskej únie [2]

STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - STRÁŽOVSKÁ, Helena
2010,
 1. vydanie

Malé a stredné podniky. Základy

STRÁŽNICKÁ, Viera
2010,
 1. vydanie

Základy práva Európskej únie

OLÁH, Michal - ŠIDELSKÝ, Ľubomír - CIBÁK, Ľuboš
2010,
 1. vydanie

Finančná kontrola

NIŽŇANSKÝ, Viktor
2009,
 1. vydanie

Medziobecná spolupráca a zlučovanie obcí na Slovensku

Stránky