Merkury

Naše knižné publikácie

KURIL, Michal
2009,
 1. vydanie

Základy pracovného práva [2]

MATÚŠOVÁ, Silvia
2009,
 1. vydanie

Organizácia a manažment inštitúcií Európskej únie

PÉLIOVÁ, Jana - VINCÚROVÁ, Zuzana
2008,
 1. vydanie

Základy teórie verejných financií [2]

ŠKULTÉTY, Peter
2008,
 1. vydanie

Základy správneho práva

ČEJKOVÁ, Viktória - MARTINOVIČOVÁ, Dana
2008,
 1. vydanie

Poisťovníctvo. Úvod do teórie

2009,
 1. vydanie

Podnikanie [2]

2009,
 1. vydanie

Podnikanie

NEUBAUEROVÁ, Erika - BELIČKOVÁ, Kornélia
2008,
 1. vydanie

Nástroje ekonomiky verejného sektora

PRNO, Ignác
2008,
 1. vydanie

Investičná a inovačná politika

Stránky