Merkury

Naše knižné publikácie

SEDLÁK, Mikuláš
2006,
 1. vydanie

Podnikové hospodárstvo [5]

PÉLIOVÁ, Jana - VINCÚROVÁ, Zuzana
2006,
 1. vydanie

Základy teórie verejných financií

CIBÁKOVÁ, Viera - MINÁČOVÁ, Valéria
2006,
 1. vydanie

Základy ekonomiky verejného sektora

STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra
2006,
 1. vydanie

Ekonomické analýzy

OLÁH, Michal
2006,
 1. vydanie

Cenové stratégie

SEDLÁK, Mikuláš
2006,
 1. vydanie

Podnikové hospodárstvo

BEŇOVÁ, Elena - CIBÁKOVÁ, Viera - PLAVČAN, Peter
2005,
 1. vydanie

Úvod do teórie verejného sektora

CIBÁKOVÁ, Viera - BARTÁKOVÁ, Gabriela - RÓZSA, Zoltán
2005,
 1. vydanie

Úvod do teórie marketingu

NEUBAUEROVÁ, Erika - BELIČKOVÁ, Kornélia
2005,
 1. vydanie

Nástroje ekonomiky verejného sektora [2]

Stránky