Naše knižné publikácie

2010,
 1. vydanie

Mestské múzeum Šurany

Miroslav Eliáš
2009,
 2. vydanie

Pamätný spis k dejinám Šurianskeho hradu