Naše knižné publikácie

Oliver Solga
2016,
 1. vydanie

Ján Kupecký – život a dielo

2008,
 1. vydanie

Pezinok 1208 - 2008

Františka Čechová
2008,
 1. vydanie

Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvateľov mesta