Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš

Múzeum Janka Kráľa vzniklo v roku 1955 a od roku 1961 sídli v bývalom župnom dome (tzv. Seligovský dom). Časť zbierok získalo delimitáciou z vtedajšieho Múzea Slovenského krasu a presunom materiálov o básnikovi Jankovi Kráľovi z Matice slovenskej v Martine. Múzeum sa vo svojej zbierkotvornej činnosti zameriava na dokumentovanie historických a literárnych tradícií Liptova a dejín mesta Liptovský Mikuláš. Múzejné zbierky sú z väčšej časti literárneho charakteru a viažu sa k významným osobnostiam pôsobiacim v meste Liptovský Mikuláš a jeho okolí a k… Čítať ďalej