Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah