Pamätný dom Boženy Slančíkovej-Timravy

Pamätný dom B.S. Timravy bol sprístupnený v roku 1977 ako špecializovaná expozícia venovaná životu a dielu tejto významnej slovenskej prozaičky. Expozícia sídli v budove bývalej školy. Zaujímavým exponátom je spisovateľkina kuchárska kniha a písací stôl, za ktorým pracovala.Pamätný dom spravuje Obecný úrad Ábelová.Božena Slančíková Timrava sa narodila 02.10.1867 v Polichne v rodine evanjelického farára Pavla Slančíka, spoluzakladateľa Matice slovenskej. Dva roky navštevovala ľudovú školu v Polichne, potom ju i ostatných súrodencov vyučoval otec.… Čítať ďalej