P+M Turany

Naše knižné publikácie

Ján Farský
2018,
 1. vydanie

Škriatok Pramienok z Turčianskej záhradky

Leopold Moravčík
2012,
 1. vydanie

Pramene zdravia a nádeje

Vladimír Uličiansky
Zbynek Schroner
Marián Mokáň
2012,
 1. vydanie

Sprievodca diabetika na ceste životom

Jaroslav Lúčan
2011,
 1. vydanie

Stómie a stomici