Podpolianske múzeum

Naše knižné publikácie

Tatiana Figurová
Elena Mühlbergerová
2010,
 1. vydanie

Fotoaparátom Jána Lassovszkého