Poradca podnikateľa

Naše knižné publikácie

Viera Kaletová
Jana Turóciová
2011,
 11. vydanie

Účtovné súvzťažnosti [4]

Eva Gášpárová
2011,
 1. vydanie

Vedenie jednoduchého účtovníctva

Viera Kaletová
Jana Turóciová
2015,
 15. vydanie

Účtovné súvzťažnosti

Eva Gášpárová
2015,
 1. vydanie

Vedenie jednoduchého účtovníctva 2015

Jakub Ulaher
2014,
 1. vydanie

Príručka dobrého starostu

2015,
 1. vydanie

Zákony Slovenskej republiky

Viera Kaletová
Jana Turóciová
2014,
 14. vydanie

Účtovné súvzťažnosti 2014

2014,
 1. vydanie

Zákony Slovenskej republiky

Eva Gášpárová
2013,
 1. vydanie

Vedenie jednoduchého účtovníctva 2013

Viera Kaletová
Jana Turóciová
2013,
 13. vydanie

Účtovné súvzťažnosti 2013

Stránky