Predsedníctvo synody Reformovanej kresťanskej cirkvi