Real Music House

Vydavateľstvo Real Music House bolo založené v roku 2010. Jeho hlavné činnosti sú vydávanie hudobných nosičov, produkcia a nahrávacie služby, prezentácia interpretov v médiach. Vydáva aj knižné publikácie. Čítať ďalej