Slovenská biblická spoločnosť

Vydavateľstvo vzniklo 26. novembra 1990. Vydavateľstvo sa orientuje na  vydávanie Biblie, študijnej literatúry a pomôcok na jej štúdium. Bibliu vydávajú pre všetkých po slovensky hovoriacich kresťanov na svete a súčasne zabezpečiť Bibliu v akomkoľvek jazyku na svete, v ktorom bola vydaná. Čítať ďalej