Slovenská lekárska knižnica

Slovenská lekárska knižnica Typ: Vedecká - špecializovaná knižnica Vznik: Jej počiatky sú späté so vznikom Československej štátnej univerzity J. A. Komenského v roku 1919, predovšetkým jej lekárskej fakulty. História názvov:  Fakultná knižnica Univerzity Komenského (1921)  - v roku 1921 vznikla knižnica na pôde I. internej kliniky, ktorá plnila až do roku 1948 funkciu fakultnej knižnice.  Bola zriadená knižnica Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, ktorá bola priamou predchodkyňou súčasnej lekárskej knižnice.  Ústredná lekárska knižnica v… Čítať ďalej