Naše knižné publikácie

Alexandra Kusá
2021

Ztracený Svatý

Ladislav Mednyánszky
2019,
 2. vydanie

Denníky 1877-1918

Ján Ábelovský
Katarína Bajcurová
Július Barczi
2011,
 1. vydanie

Posledný klasik E. Zmeták - umelec a zberateľ

Lucia Gregorová Stach
Aurel Hrabušický
Vladimíra Büngerová
2018,
 1. vydanie

Stano Filko 1

Alexandra Kusá
Aurel Hrabušický
Filip Vančo
2018,
 1. vydanie

Užitočná fotografia

Aurel Hrabušický
Alexandra Kusá
2018,
 1. vydanie

Fotograf Bazovský

Stránky