O inštitúcii

Slovenská národná knižnica

Typ: národná knižnica

Vznik: 1. máj 1941 - súčasť Matice slovenskej

  1. júl 2000 – odčlenenie od Matice slovenskej

Z histórie:

„čisto slovenská knižnica“, budovaná od roku 1820 Michalom Rešetkom

knižnica Matice slovenskej  (1863 – 1875)

Obnovenie činnosti Matice slovenskej (1919) – spojenie knižnice Muzeálnej spoločnosti s matičnou Bibliotékou

vznik Slovenskej národnej knižnice (1941)

postavenie sídelnej budovy Slovenskej národnej knižnice (1964 – 1975)

Slovenská národná knižnica - odčlenenie od Matice slovenskej (2000)

Manažérka publicity DIKDA a hovorkyňa SNK
Mgr. Katarína Štefanides - Mažáriová
Mobil:  +421 905 541 606
Tel:      +421 43 2451 240
E-mail: katarina.mazariova@snk.sk