Naše knižné publikácie

ORSZÁGHOVÁ, Dana
2010,
 1. uprav. a dopln. vydanie

Matematika a jej aplikácie [2]

2011,
 1. vydanie

Botanika

2012,
 1. preprac. a dopln. vydanie

Študijná príručka 2012 - 2013

2012,
 1. preprac. a dopln. vydanie

Študijná príručka 2012 - 2013

Judita Bystrická
Janette Musilová
Petra Kavalcová
2018,
 1. vydanie

Cibuľa kuchynská – zdroj bioaktívnych látok

Iveta Košovská
Alexandra Ferenczi-Váňová
Ivana Váryová
2018,
 1. preprac. vydanie

Základy účtovníctva

2017,
 1. vydanie

Mikrobiológia potravín

Dana Urminská
Eva Szabová
Zdenka Gálová
2016,
 1. vydanie

Praktické cvičenia z biochémie

2016,
 1. vydanie

Účtovníctvo podnikateľov

Stránky