Slovenské literárne centrum

Slovenské literárne centrum (SLC) je koncepčným dokumentačným pracoviskom v oblasti pôvodnej literárnej tvorby v Slovenskej republike i slovenskej literárnej tvorby v zahraničí. Je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR.  SLC v tejto súvislosti plní najmä nasledujúce úlohy: vedie konvenčnú i elektronickú dokumentáciu zameranú na literárnu tvorbu v SR a slovenskú tvorbu v zahraničí, systematickou dokumentačnou, informačnou, edičnou a prezentačnou činnosťou napomáha rozvoj literárneho života v Slovenskej republike, propaguje a šíri jeho… Čítať ďalej