Naše knižné publikácie

Ľudmila Verčimáková
2013,
 2. uprav. vydanie

Technológia 2 pre 2. ročník ŠO kuchár

Otília Jurgová
Jarmila Úradníčková
Jana Marenčáková
2013,
 2. vydanie

Potraviny a výživa II

2008,
 dotlač 10. vydanie

Maťko a Kubko

2007,
 10. vydanie

Maťko a Kubko

Vladislav Kačáni
2013,
 3. vydanie

Psychológia práce a trhu pre SOŠ

Marta Brodzianska
Viera Kotásková
Eva Repčíková
2013,
 1. vydanie

Opatrovateľská činnosť 4

Stránky