Slovenský CHOV

Naše knižné publikácie

Pavol Haluka
2011,
 1. vydanie

Veľký požiar

Igor Danielovič
Ján Hecl
Rastislav Mati
2009,
 1. vydanie

Polychlórované bifenyly a ich obsah v životnom prostredí

Ján Gašpar
Rastislav Mačura
Dušan Žiška
2006,
 1. vydanie

Poprad 1256 - 2006