Naše knižné publikácie

Jana Dudková
2021

Zmena bez zmeny

Renáta Šmatláková
Kolektív
2021

Jánošík a 100 rokov slovenskej filmovej kultúry

Paul Virilio
2002

Stroj videnia

Juraj Malíček
František Gyárfáš
2019,
 1. vydanie

Naše filmové storočie

2018,
 1. vydanie

Hľadanie nového priestoru

Martina Skúpa
Ján Jaborník
Vladimír Mlčoušek
2007,
 1. vydanie

Ivan Mistrík. Človek odinakiaľ

Juraj Malíček
František Gyárfáš
2014,
 1. vydanie

Naše filmové storočie

2011,
 1. vydanie

Proti prúdu

Eva Filová
2013,
 1. vydanie

Eros, sexus, gender v slovenskom filme

Peter Gavalier
2012,
 1. vydanie

Hrabalovský svet očami Jiřího Menzla

Stránky