SPN – Mladé letá

Naše knižné publikácie

WILSONOVÁ, Anna
2014,
 1. vydanie

Všade samé opice

2014,
 9. vydanie

Žabiatko

Jozef Papula
Emília Papulová
2013,
 7. uprav. vydanie

Manažment pre obchodné akadémie

Eva Hartmannová
Anna Kyseľová
2013,
 2. vydanie

Marketing I

Pavol Zahradník
Anna Drozdíková
2013,
 3. vydanie

Organická chémia II

Jana Gregorová
Ľudmila Velichová
2013,
 2. uprav. vydanie

Odborné texty z nemeckého jazyka pre SOŠ, SOU, SZŠ

Marian Gúčik
2013,
 4. uprav. vydanie

Cestovný ruch pre obchodné akadémie

Elena Kováčiková
2014,
 3. vydanie

Ruština pre samoukov

Darina Orbánová
Ľudmila Velichová
2014,
 1. vydanie

Maturujem z ekonomiky a ekonómie

2014,
 2. vydanie

Dokonalá Klára

2014,
 11. vydanie

Danka a Janka

Stránky