Kontakt

Pongrácovská kúria, Námestie Osloboditeľov 28
031 01
Liptovský Mikuláš
044/551 40 32
044/551 40 32
gpmb@vuczilina.sk