Spolok slovenských spisovateľov, Krajská odbočka v Žiline – GEORG