Sprint 2

Naše knižné publikácie

2010,
 1. vydanie

Dotyky s Trnavou

GECÍKOVÁ, Ivana - PAPCUNOVÁ, Viera
2011,
 1. vydanie

Metódy a techniky regionálnej analýzy [2]

STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra
2010,
 1. vydanie

Obchodné podnikanie

KÚTIK, Ján - KARBACH, Rolf
2011,
 1. vydanie

Systémy verejnej správy

LIPKOVÁ, Ľudmila
2010,
 1. vydanie

Európska únia [3]

MEDVEĎ, Jozef - NEMEC, Juraj
2011,
 1. vydanie

Verejné financie [2]

STANEK, Vojtech
2010,
 2. vydanie

Sociálna politika. Teória a prax

SUNTINGEROVÁ, Ľudmila
2010,
 1. vydanie

Kreativita v manažmente

2011,
 1. vydanie

Slovník znalostnej ekonomiky

LIPKOVÁ, Ľudmila
2010,
 1. vydanie

Medzinárodné hospodárske vzťahy [2]

KORAUŠ, Anton
2010,
 1. vydanie

Finančný marketing

Stránky