Sprint 2

Naše knižné publikácie

FILIP, Stanislav - ŠIMÁK, Ladislav - KOVÁČ, Marián
2011,
 1. vydanie

Manažment rizika

SABO, Mikuláš
2011,
 1. vydanie

Obchodné a hospodárske právo pre ekonómov

BARANCOVÁ, Helena
2011,
 1. vydanie

Nadnárodný pohyb zamestnancov a služieb

ČIHOVSKÁ, Viera - ČIHOVSKÝ, Martin
2010,
 1. vydanie

Európsky marketing

Rudolf Sivák
Ľubomíra Gertler
Urban Kováč
2010,
 2. vydanie

Riziká a modely vo financiách a v bankovníctve

GRZNÁR, Miroslav - ŠINSKÝ, Peter - MARSINA, Štefan
2010,
 2. vydanie

Firemné plánovanie

Helena Barancová
Robert SCHRONK
2006,
 1. vydanie

Pracovné právo

Helena Barancová
Robert SCHRONK
2007,
 1. vydanie

Pracovné právo

Helena Barancová
Robert SCHRONK
2009,
 Bez vydanie

Pracovné právo

Helena Barancová
Robert SCHRONK
2004,
 2. vydanie

Pracovné právo

Helena Barancová
Robert SCHRONK
2018,
 4. preprac. a dopln. vydanie

Pracovné právo

Stránky