Sprint 2

Naše knižné publikácie

2003,
 1. vydanie

Druhým dychom

MAJTÁN, Miroslav
2003,
 1. vydanie

Manažment [2]

KOLLÁR, Vojtech - KRISTOVA, Ľudmila
2004,
 1. vydanie

Technické prekážky obchodu

MAJDUCHOVÁ, Helena
2004,
 1. vydanie

Neziskové organizácie

STANEK, Vojtech
2002,
 1. vydanie

Sociálna politika [2]

LIPKOVÁ, Ľudmila
2004,
 1. vydanie

Európska únia

SZARKOVÁ, Miroslava
2004,
 1. vydanie

Psychológia pre manažérov a podnikateľov

LESÁKOVÁ, Dagmar
2001,
 1. vydanie

Strategický marketingový manažment

LIŠKOVÁ, Danuša
2004,
 Nemecký jazyk

Wirtschaftsdeutsch im Bankwesen

VINCÚR, Pavol
2004,
 1. vydanie

Teória a prax hospodárskej politiky

Stránky