Sprint 2

Naše knižné publikácie

Helena Barancová
Robert SCHRONK
2016,
 3. prepracované a doplnené vydanie

Pracovné právo

Karol Zalai
2016,
 9. preprac. a rozšírené vyd. vydanie

Finančno-ekonomická analýza podniku

Miroslav Majtán
2016,
 6. preprac. vyd. vydanie

Manažment

Mojmír Kokles
Anita Romanová
2014,
 1. vydanie

Informatika

Dagmar Lesáková
2014,
 1. vydanie

Strategický marketing

Štefan Majtán
2014,
 6. preprac. a rozšír. vydanie

Podnikové hospodárstvo

Helena MAJDÚCHOVÁ
Anna NEUMANNOVÁ
2014,
 2. preprac. a dopln. vydanie

Podnik a podnikanie

Helena Barancová
Robert SCHRONK
2013,
 2. preprac. a dopln. vydanie

Pracovné právo

Štefan Slávik
2013,
 1. vydanie

Strategický manažment

Kornélia Richterová
2013,
 1. vydanie

Úvod do výskumu trhu

Karol Zalai
2013,
 8. preprac. a rozš. vydanie

Finančno-ekonomická analýza podniku

Stránky