Sprint 2

Naše knižné publikácie

Marta Grossmanová
2010,
 1. vydanie

Obchodné rokovania v angličtine

Eva Ondrčková
2010,
 1. vydanie

Obchodné rokovania v nemčine

SRŠŇOVÁ, Jana
2010,
 2. vydanie

Medzinárodné strategické rozhodovanie podniku

Peter Staněk
2010,
 1. vydanie

Globálna kríza - hrozba alebo výzva?

ONDRČKOVÁ, Eva - LIŠKOVÁ, Danuša
2010,
 Nemecký jazyk

Einführung in die Wirtschaftssprache

KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Anita
2010,
 1. vydanie

Informatika [6]

NOVACKÁ, Ľudmila
2010,
 1. vydanie

Cestovný ruch a Európska únia

KRÁĽOVIČ, Jozef
2010,
 1. vydanie

Finančné plánovanie podniku

VINCÚR, Pavol - FIFEKOVÁ, Elena
2010,
 Bez vydanie

Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja

MAJDÚCHOVÁ, Helena - NEUMANNOVÁ, Anna
2009,
 3. vydanie

Podnik a podnikanie [4]

MAJTÁN, Miroslav
2009,
 5. vydanie

Manažment [5]

Stránky