Sprint 2

Naše knižné publikácie

ZALAI, Karol
2010,
 7. rozš. a preprac. vydanie

Finančno-ekonomická analýza podniku [3]

MAJTÁN, Štefan
2009,
 1. vydanie

Podnikové hospodárstvo [4]

MEDVEĎ, Jozef
2009,
 1. vydanie

Daňová teória a daňový systém

SLÁVIK, Štefan
2009,
 2. vydanie

Strategický manažment [3]

Rudolf Sivák
Jana Mikócziová
2009,
 2. vydanie

Teória a politika kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov

BRACJUN, Anatolij
2008,
 1. vydanie

Hospodárska politika Európskej únie

SZARKOVÁ, Miroslava
2009,
 3. dopl. vydanie

Psychológia pre manažérov a podnikateľov [3]

SIVÁK, Rudolf - GERTLER, Ľubomíra - KOVÁČ, Urban
2009,
 1. vydanie

Riziká vo financiách a v bankovníctve

MELIŠEK, František
2008,
 1. vydanie

Ekonomický rast a štruktúrne zmeny

SRŠŇOVÁ, Jana
2008,
 1. vydanie

Medzinárodné strategické rozhodovanie podniku [3]

Marta Hviezdna
Dušan Mesačný
2008,
 1. vydanie

O čom ešte vesmír nevie

ONDRIŠ, Ladislav
2007,
 1. vydanie

Kto z nás nájde lepší svet. Ilúzie v šoubiznise

Stránky