Sprint 2

Naše knižné publikácie

DUPAĽ, Andrej - LEŠČIŠIN, Michal - STERN, Juraj
2008,
 1. vydanie

Manažment výroby [3]

TOKÁROVÁ, Mária
2008,
 2. vydanie

Protimonopolná politika

PAUHOFOVÁ, Iveta - SIVÁK, Rudolf - STANĚK, Peter
2007,
 1. vydanie

Megatrendy a finančné trhy v 21. storočí (vybrané aspekty)

2008,
 6. rozš. vydanie

Finančno-ekonomická analýza podniku [4]

RAJŇÁK, Milan
2007,
 3. vydanie

Cenové rozhodovanie

FOLTÍNOVÁ, Alžbeta
2007,
 1. vydanie

Nákladový controlling

STRÁZOVSKÁ, Helena - STRÁZOVSKÁ, Ľubomíra - PAVLÍK, Adrián
2007,
 1. vydanie

Malé a stredné podniky. Obchodné podnikanie

BLAŠKOVÁ, Kornélia
2007,
 Anglický jazyk

Handbook of English for Postgraduate Students

MAJTÁN, Miroslav
2007,
 4. vydanie

Manažment [6]

KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Anita
2007,
 5. dopl. vydanie

Informatika [4]

LESÁKOVÁ, Dagmar
2007,
 1. vydanie

Strategický marketing [2]

Helena Barancová
2007,
 5. preprac. vydanie

Zákonník práce [8]

Stránky