Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu, vydavateľskú a  kultúrno-výchovnú činnosť. Od roku 2001 je ku knižnici organizačne pričlenené Literárne a hudobné múzeum, čím sa činnosť knižnice rozšírila o zberateľskú a odbornú činnosť literárno-múzejnú a hudobno-múzejnú. Typ knižnice:  vedecká – univerzálna knižnica Vznik:                   1926                      história… Čítať ďalej