Naše knižné publikácie

Stanislava Matejovičová
2018,
 1. vydanie

Hľadisko a javisko. Potenciál (divadelného) umenia

2010,
 1. vydanie

Didaktika informatiky na ZŠ

HURAJ, Ladislav - ŠRÁMEK, Miloš - WAGNER, Miroslav
2010,
 1. vydanie

Operačné systémy 2

2010,
 1. vydanie

Tvoríme digitálnu školu

Samuel Jovankovič
2012,
 1. vydanie

Dejepis v pedagogických dokumentoch a vo vyučovaní

2010,
 1. dotlač vydanie

Učíme (sa) v digitálnej triede

2010,
 1. vydanie

Malé programovacie jazyky

KABÁTOVÁ, Martina - PEKÁROVÁ, Janka - ONAČILOVÁ, Daniela
2010,
 1. vydanie

Didaktika robotických stavebníc

Stránky