Naše knižné publikácie

Juraj Novák
Richard E. Pročka
2016,
 1. vydanie

Architektúra 20. storočia v Nitre

2007,
 1. vydanie

Wróbli król

2003,
 1 vydanie

Kochajcie królowa

M.Rúfus, J.Mihalkovič, J Buzássy, V.Kovalčík, Š.Strážay, M.Haugová, Š.Moravčík, I.Štrpka, J.Zambor, M.Richter, D.Podracká, A.Ondrejková, J.Leikert, D.Hevier, V.Prokešová, M.Hatala, I.Kolenič
2002,
 1 vydanie

Bóg dal mi slowo