Naše knižné publikácie

Jozef Bednár
2009,
 1. vydanie

Medzi kvapkami dažďa. Autizmus – svet pravdy.

Michal Habaj (historik)
2015,
 1. vydanie

Alexander Veľký

Michal Bizoň
2017,
 1. vydanie

Vzájomnosť medzi Ja a Ty

Ján Demčišák
2015,
 1. vydanie

Kategória queer a jej analytický potenciál

Jozef Hrčka
Jozef Beňačka
2014,
 1. vydanie

Znižovanie nadmernej telesnej hmotnosti pohybovou aktivitou

2014,
 1. vydanie

muuza 2014

Michal Habaj (historik)
2012,
 1. vydanie

Antika v európskych kultúrnych dejinách

Slávka DÉMUTHOVÁ
2012,
 1. vydanie

Biologické koncepcie kriminality

Stránky