Ústav slovenskej literatúry SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Ústav vykonáva základný výskum slovenskej literatúry a kultúry v domácom aj nadnárodnom kontexte a výskum myslenia o nich od začiatkov po súčasnosť. Je strediskom odboru v národnom a medzinárodnom meradle a pri napĺňaní tohto cieľa spolupracuje s odbornými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí. Začleňuje slovenské literárnovedné myslenie do medzinárodného výskumu a vedeckej spolupráce. Prezentuje slovenskú literatúru a kultúru v domácom aj medzinárodnom výskumnom kontexte. Webová stránka pracoviska: http://www.uslit.sav.sk/  Čítať ďalej