VEDA, vydavateľstvo SAV

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied nadväzuje na činnosť edičného pracoviska Slovenskej akadémie vied a umení, založeného roku 1942. V roku 1953 bolo vydavateľstvo pričlenené do Slovenskej akadémie vied ako účelové vydavateľstvo SAV. Vydáva vedeckú, populárno-vedeckú a náučnú literatúru. Vydavateľská činnosť VEDY sa orientuje jednak na monografické práce akými sú diela o dejinách i súčasných podobách Slovenska, o slovenskej hudbe, jazyku, literatúre, filozofii, divadle, etnografii, technike, prírodných vedách, medicíne, právnej vede, ale… Čítať ďalej