Vienala

Naše knižné publikácie

2010,
 1. vydanie

Krajina v kolíske ticha

BERKECZ, Franciska
2010,
 1. vydanie

S ohňom lásky

Anna Tkáčová
2018,
 2. rozš. a preprac. vydanie

Valaliky od najstarších čias po súčasnosť

Slavomír Szabó
Zuzana Kratyinová
Juraj Korpa
Silvia Bolčová
Milan Kolcun
2018,
 1. vydanie

Košické staromestské poviedky

Slavomír Szabó
Zuzana Kratyinová
Silvia Bolčová
Juraj Korpa
2018,
 1. vydanie

Šaca rozpráva... Staré príbehy historických obcí Šaca a Buzinka

Slavomír Szabó
Juraj Korpa
Zuzana Kratyinová
2018,
 1. vydanie

Chminianskonovoveské poviedky

Slavomír Szabó
Zuzana Kratyinová
Juraj Korpa
Silvia Bolčová
2018,
 1. vydanie

Maloidianske poviedky

2018,
 1. vydanie

Kechnecké poviedky

2017,
 1. vydanie

Ždanianske poviedky

2017,
 1. vydanie

Vyšnošebastovské poviedky

2017,
 1. vydanie

Valalické poviedky

2017,
 1. vydanie

Gánovské poviedky

Stránky