Kontakt

Nám. Kráľovnej pokoja 3
080 01
Prešov
051/ 7711407, 7742763
051/7711 407
vmv@vmv.sk