Naše knižné publikácie

Tobias Augustus Matthay
2020,
 1. vydanie

Akt dotyku v celej jeho rozmanitosti

Oľga Orgoňová
Jana Bohunická
Barbora Krajč Zamišková
Zdenka Pašuthová
2019,

Slovník divadelných profesionalizmov

Helena Čertíková
2020,

Hlas a reč v hereckej praxi

Kristián Kohút
2019,

Metamorfózy baletu

Andrea Bokníková
Ida Hledíková-Polívková
Barbora Krajč Zamišková
Peter Tilajčík
2016,
 1. vydanie

Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša)

Ján Ďuriš
2017,
 1. vydanie

Svetlo a farba v kameramanskej tvorbe

2009,
 1. vydanie

Prednášky o divadle II.

Stránky