VZLET

Vydavateľstvo Vzlet vzniklo na jar 1993. Jeho zakladateľom je Pavol Holeštiak. Spočiatku sa venovalo vydávaniu časopisu SLOVAČ, kalendárovej históriu popularizujúcej tvorbe, neskôr začalo vydávať aj beletriu, najmä z kysuckého regiónu a slovenského exilu. V súčasnostiu sa venuje vydávaniu kníh, organizovaniu podujatí v národnom duchu, propagovaní Slovenska. Medzi najúspešnejšie tituly patria diela Pavla Hrtusa Jurinu, Jána Podmanického, Jána Vrtielku, Pavla Holeštiaka, Petra Kubicu a ďalších.  Čítať ďalej