Wydawnictwo Abilion

Naše knižné publikácie

2022,
 Poľský jazyk

Mgły na świtaniu

2021,
 Poľský jazyk

Záchrana sveta podľa G.

Uratowanie świataw dlug G.

Etela Farkasova, Scenariusz
2020,
 Poľský jazyk

Scenár

Scenariusz

Lomová mechanika, Martin Vlado
2019,
 Poľský jazyk

Lomová mechanika

Mechanika pękania

2015,
 Poľský jazyk

Strážca jazera

Stražnik jeziora

2018,
 Poľský jazyk

Námestie svätej Alžbety

Plac świętej Elżbiety

2017,
 Poľský jazyk

Snívanie s netvorom

Snienie z bestią

2014,
 Poľský jazyk

Fragmenty (s občasnou túžbou po celostnosti)

Fragmenty z nieczesta tesknota za spójnościa

2013,
 Poľský jazyk

Povraz v dome obesenca a iné básne

Powróz w domu wisielca i inne wiersze

2013,
 Poľský jazyk

Návraty pekla

Powroty piekla