Záhorská knižnica

Záhorská knižnica v Senici je verejnou regionálnou knižnicou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja s územnou pôsobnosťou v okresoch Senica a Skalica. Pre mesto Senica plní funkciu mestskej knižnice. Svoje poslanie realizuje tým, že utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov regionálneho významu. Z histórie knižnice 1870 – založená prvá knižnica Evanjelického cirkevného zboru v Senici. 22. júla 1919 – zákon o obecných knižniciach =  v zmysle vykonávacieho predpisu tohto… Čítať ďalej