Združenie EDUCO

Naše knižné publikácie

Daniela Petríková
2013,
 2. vydanie

Literárna výchova 7

Jarmila Krajčovičová
Jela Krajčovičová
2013,
 3. vydanie

Literárna výchova 5

Erich Mistrík
Zoltán Janikovič
2012,
 1. vydanie

Umenie a kultúra [2]

Daniela Petríková
2010,
 1. vydanie

Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ

Jarmila Krajčovičová
Jela Krajčovičová
2010,
 1. vydanie

Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ

Erich Mistrík
2009,
 1. vydanie

Umenie a kultúra pre 2. ročník gymnázií

KOUBEK, Václav - LAPITKOVÁ, Viera - DEMKANIN, Peter
2009,
 1. vydanie

Fyzika pre 1. ročník gymnázia [2]

OLŠAVSKÁ, Anna
2009,
 1. vydanie

Technológia pre učebný odbor kaderník. I. časť

Erich Mistrík
2009,
 1. vydanie

Umenie a kultúra

KOUBEK, Václav - LAPITKOVÁ, Viera - DEMKANIN, Peter
2009,
 1. vydanie

Fyzika pre 1. ročník gymnázia