Združenie priateľov ZŠ internátnej pre nevidiacich a slabozrakých