Umelecká rezidencia
Centrum umeleckého prekladu

Baltské centrum pre spisovateľov a prekladateľov

Umelecká rezidencia
Centrum umeleckého prekladu

Britské centrum pre umelecký preklad

Umelecká rezidencia
Centrum umeleckého prekladu

Casa del traductor

Umelecká rezidencia
Centrum umeleckého prekladu

Dom maďarských prekladateľov

Translation House Looren
Umelecká rezidencia
Centrum umeleckého prekladu

Dom prekladateľov Looren

Umelecká rezidencia
Centrum umeleckého prekladu

Európske prekladateľské kolégium

Umelecká rezidencia
Centrum umeleckého prekladu

Európske prekladateľské kolégium v Seneffe

Umelecká rezidencia
Centrum umeleckého prekladu

Medzinárodné kolégium umeleckých prekladateľov

Umelecká rezidencia
Centrum umeleckého prekladu

Medzinárodné spisovateľské a prekladateľské centrum

Umelecká rezidencia
Centrum umeleckého prekladu

Prekladateľský dom v Amsterdame

Stránky