Centrum umeleckého prekladu

Britské centrum pre umelecký preklad

Centrum umeleckého prekladu

Dom maďarských prekladateľov

Centrum umeleckého prekladu

Európske prekladateľské kolégium

Centrum umeleckého prekladu

Európske prekladateľské kolégium v Seneffe

Centrum umeleckého prekladu

Umelecké centrum The Tyrone Guthrie Centre