Dominik Želinský

Žáner:
literárna veda, poézia, literary science

Výberová bibliografia

KOPCSAYOA, Iris: Dominik Želinský: Baví ma skúmať vzťah emocionálneho a byrokratického (Rozhovor). In: Rozum, roč. I, december 2019, č. 11, (jún 2019, č. 5), s. 62 – 64.